ซอฟต์แวร์


>>Download Mozilla Firefox ภาษาไทย<<
เป็นโปรแกรม Web Browser ซึ่งเหมาะกับการเปิดดูเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน

Chantra-Logo

>>Download รวมโปรแกรมจันทรา<< ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ Open Source สามารถนำไปใช้ฟรี และสามารถนำ Source Code ไปพัฒนาต่อได้อีกด้วย