สื่อดิจิทัล

สื่อดิจิทัล

Learning Object เรื่อง รอบรู้เรื่องแลน

Learning Object เรื่อง รหัสลับ กับแอสกี

เกมการแก้ปัญหา 1 ช่วยพาผักกาด แกะ และหมาป่า ข้ามแม่น้ำหน่อย

เกมการแก้ปัญหา 2 ช่วยพาคน 3 คน และมนุษย์กินคน 3 ตน ข้ามฝั่งด้วย

เกมการแก้ปัญหา 3 พาพ่อมด แม่มด ลูกของพ่อมด ลูกของแม่มด และนายพราน ไปอีกฝั่งหนึ่ง

เกมการแก้ปัญหา 4 มีกระบอกตวงน้ำ 5 หน่วย และ 3 หน่วย จะทำอย่างไรให้ได้น้ำ 4 หน่วย

เกมการแก้ปัญหา 5 มีกระบอกตวงน้ำ 13 หน่วย และ 7 หน่วย จะทำอย่างไรให้ได้น้ำ 10 หน่วย

เกมการแก้ปัญญา 6 ชั่งอย่างไรให้รู้ว่าเหรียญปลอมคือเหรียญใดใน 8 เหรียญ

เกมการแก้ปัญหา 7 ชั่งอย่างไรให้รู้ว่าเหรียญปลอมคือเหรียญใดใน 9 เหรียญ

เกมแจกันวิเศษ ระบายสีลวดลายบนแจกันให้ได้น้อยสีที่สุด

เกมรู้จักผังงาน เรียนรู้สัญลักษณ์ผังงาน และทำแบบทดสอบ

เกมผังงาน แก้โจทย์ปัญหาด้วยการเขียนผังงาน