ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา

ศูนย์การเรียนรู้อัครศาสน์วิทยา

akkara

>>ผลงานของศูนย์<< >>เกี่ยวกับโรงเรียน<<

หมวดหมู่

ความเดิม

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2549 ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนครี และคณะในนาม โครงการ สานใจไทยสู่ใจใต้ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนนักเรียนในโครงการซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนจากหลาย ๆ โรงเรียน และทางโรงเรียนอัครศาสน์วิทยาก็ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ผู้ประสาน ให้ใช้โรงเรียนอัครศาสน์วิทยาแห่งนี้เป็นสถานที่พบปะคณะทำงานของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ และนักเรียนในโครงการโรงเรียนต่าง ๆ เมื่อ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลนนท์ และคณะได้มาถึงที่โรงเรียนแล้วทางผู้รับใบอนุญาตคือ นายดอรอแม มะลี นายประยูร บืองาฉา ครูใหญ่ และคณะครูสามัญและครูศาสนา ตลอดจนนักเรียน ก็ได้การต้อนรับตามถานภาพที่โรงเรียนจะให้การต้อนรับได้ เมื่อท่านได้ย่างเท้าเก้าเดินเข้าไปในรั้วอัครศาสน์วิทยา ก็ได้มีตัวแทนนักเรียนและนักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งได้การต้อนรับโดยขับร้องเพลงอนาซีดในชื่อเพลง 60 ปีครองราช ซึ่งเพลงได้รับการประสานเสียงร้องจากนักเรียนโรงเรียนอัครศาสน์วิทยาทั้งหมดกว่า 850 ชีวิต จากนั้นผู้รับใบอนุญาตก็ได้นำท่านและคณะไปสู่มัสยิดประจำโรงเรียนเพื่อเป็นสถานที่พบปะกับนักเรียนในโครงการ นักเรียนในโรงเรียนบางส่วนและคณะครู เมื่อถึงสถานที่ดังกล่าวแล้ว ครูใหญ่ก็กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการและได้รายงานการดำเนินการของโรงเรียนในภาพรวม ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และในเนื้อความกล่าวรายงานส่วนหนึ่งนั้นครูใหญ่ได้กล่าวถึงความต้องการของนักเรียนอย่างหนึ่งที่ทางโรงเรียนยังไม่สามารถจัดสรรให้ได้คือ ห้องสมุดอินเตอร์เน็ต เมื่อครูใหญ่กล่าวรายงานจบแล้วครูใหญ่ก็ได้เรียนเชิญ ฯพณฯ เพื่อได้ให้โอวาทแก่นักเรียน ท่านก็ได้โอวาทแก่นักเรียนอย่างเป็นกันเองโดยการนั่งกับพื้นร่วมกับคณะทำงาน คณะครูและนักเรียน

ในการให้โอวาทของท่านนั้นท่านจบด้วย เรื่องห้องสมุดอินเตอร์เน็ตผมรับที่จะดำเนินการให้ เมื่อท่านได้ให้โอวาทแก่นักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้ออกมัสยิดเพื่อเดินไปยังสถานทึ่อื่น ๆ ตามกำหนดการของคณะทำงานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้

มาชมกันดีกว่า >>>>

ที่ตั้ง : โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา

153/11 ม.3 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180

e-mail : itcorner_2524@hotmail.com