ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนห้วยยอด

เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้

003-255x300

 

โรงเรียนห้วยยอด


สภาพชุมชน ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียน ผู้ดูแลระบบศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนโรงเรียนห้วยยอด จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในชุมชน

  1. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
  2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  3. ห้องเรียนสีเขียว
  4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  5. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

img

หมวดหมู่