ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนวัดห้วยแก้ว

1050130941

->ประวัติโรงเรียน ->เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ->ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

นานาสาระ

ติดต่อเรา

โรงเรียนรวมศูนย์วัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
Tel-Fax 053 036601  E-mail : chiangmaiarea1.go.th