ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนบำรุงอิสลาม

ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบำรุงอิสลาม

เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบำรุงอิสลามเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์หรือผู้ที่สนใจให้ได้เข้ามาอ่านสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมความรู้ได้ทั้งแบบออนไลน์หรือดาวน์โหลดสื่อฯมาอ่านแบบออฟไลน์