อบรมครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน

สสวท. จัดอบรมครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2556 ณ โฮมพุเตย รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

1-5Apr56 (1)
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:

“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” พิธีมอบเกียรตินักเรียนที่ได้รับรางวัลจากงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2553…

About ผู้ดูแลระบบ