หมวดหมู่ ‘เทคโนโลยี’(โรงเรียนห้วยยอด)

หมวดหมู่ ‘เทคโนโลยี’

“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”

พิธีมอบเกียรตินักเรียนที่ได้รับรางวัลจากงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2553 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งาน มอ.วิชาการ ปี 2553

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย การประกวด Animation หัวข้อ “ใช้ให้เป็น ใช้ให้ถูก พ.ร.บ. คอมฯ” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ งาน ม.อ. วิชาการ ปี 2553