หมวดหมู่ ‘สือการเรียนรู้’(โรงเรียนดารุสสาลาม)

หมวดหมู่ ‘สือการเรียนรู้’

 

 

bp26p

สื่อการสอนออนไลน์เรื่องกำเนิดแมกมา

สื่อการสอนออนไลน์เรื่องกำเนิดแมกมา เป็นสื่อการสอนออนไลน์ผ่านเบร๊าเซอร์ที่ผู้เรียนสามารถปรับองค์ประกอบบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แล้วดูความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ เช่น สามารถปรับปริมาณของซิลิก้า อุณหภูมิและความดันได้แล้วสังเกตการระเบิดของภูเขาและลาวา สนใจกดที่นี่!

สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

gsp

การใช้โปรแกรม GSP สร้างรูปเรขาคณิต

การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้ โปรแกรม GSP คลิกดูตัวอย่าง การสร้าง >>

ขนาดของเอกภพ?

วีดีโอตอบคำถามที่มนุษย์เคยถามตัวเองมาตั้งแต่โบราณกาลเกี่ยวกับเรื่องของเอกภพกับคำถาม ขนาดของเอกภพ? //สนใจ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (ไฟล์ FLV, ขนาด 20.4 MB)

พิชิต Onet

ดูวีดีโอ ที่มา: www.ormschool.com

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกและแผ่นธรณีภาค

แบบทดสอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกและแผ่นธรณีภาคแบบออนไลน์ สำหรับหน่วยกล้าตายหรือต้องการจะทดสอบ IQ ตัวเองเรื่องนี้ กดแรงๆีที่นี่เลยครับ!

 

doc-150x150

เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Dreamweaver Version 8 เบื้องต้น ในการสร้างเว็บไซต์โดยใช้ภาษา HTML คลิกเพื่อดาวน์โหลด

วีดีโอประกอบการเรียนเรื่องเนบิวลา

ไฟล์วีดีโอประกอบการเรียนเรื่องเนบิวลา ในวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 และผู้ที่สนใจ ต้องการชม กดที่นี่!! หรือ ที่นี่!!

ต้องการดาวน์โหลด กดแรงๆที่นี่ครับ!!หรือ ที่นี่ (9.16 MB, ไฟล์ FLV)

untitled1

โปรแกรมบทเรียนช่วยสอนสำเร็จรูป

ป็นโปรแกรมการใช้สื่อ power point เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือเวลาเรียนDownload>>>

animation-005

สื่อการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองโดยจัดทำให้บางส่วนเป็นกำลังสองสมบูรณ์