หมวดหมู่ ‘สาระวิทยาศาสตร์’

 

questionmark21-300x177

เพราะอะไรบีบไข่ไก่จึงไม่แตก?

การที่เราใช้มือเพียงข้างเดียวบีบไข่ไก่แม้จะออกกำลังบีบมากมายสักเพียงใดก็ยากที่จะบีบไข่ไก่ให้แตกได้ที่เป็น

เช่นนี้ก็เพราะว่าลักษณะของไข่ไก่ เป็นรูปกลมรีขณะที่เอาไข่ไก่วางไว้ในอุ้งมือและออกแรงบีบนั้นแรงบีบที่เปลือก

ไข่จะถูกเฉลี่ยให้เท่ากันทั้งฟองเมื่อแรงบีบเท่ากันทั้งฟองจึงไม่สามารถ ทำให้ไข่แตกได้ เปลือกไข่จึงไม่แตก

เพราะอะไรจึงไม่สามารถขี่จักรยานบนพื้นทราย?

ถ้าใครคิดอยากจะขี่รถจักรยานบนพื้นทรายถึงแม้จะมีกำลังแข็งแรงสักเพียงใดก็ไม่สามารถทำได้เพราะพื้นทราย

บริเวณหาดทรายชายทะเล จะมีทรายหนามากจนทำให้เกิดแรงเสียดทานต้านล้อรถที่จะหมุนไปบนผิวทราย ทำ

ให้ล้อรถไม่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเมื่อล้อรถฝังลึก ในพื้นทรายแล้ว ถึงแม้เราจะมีกำลังแข็งแรงสักเท่าไร ก็ไม่

สามารถที่จะขี่จักรยานให้เคลื่อนที่ได้เลย

ทำไมท้องเรือเดินทะเลช่วงล่างจึงทาสีแดง?

ในท้องทะเลจะมีสัตว์น้ำประเภทหอยที่มีเปลือกแข็ง คอยเกาะติดท้องเรือเดินทะเลช่วงล่างด้านนอก ถ้ามันเกาะกัน

เป็นจำนวนมาก จะทำให้น้ำหนักเรือเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อเรือ นอกจากนี้ยังทำให้ท้องเรือด้านนอกไม่เรียบ

เกิดแรงเสียดทานขณะเดินเรือ ทำให้ความเร็ว ของเรือลดลง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำประเภทหอยมาเกาะ จึงนิยมทาสี

ที่พวกมันคิดว่าเป็นสารพิษไว้ที่ท้องเรือและสารพิษเหล่านั้นมักจะมีสีแดง