หมวดหมู่ ‘สาระคณิตศาสตร์’

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์

1

เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์จะไม่ได้ตามวัยของเด็ก อย่างเช่นการบวก ลบ คูณ หาร จำนวนต่างๆ เด็กจะไม่รู้ตามวัยที่ควรจะรู้
ส่วนเทคนิค มีทั้งสิ้น 6 วิธีซึ่งใช้ได้ผลในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ประกอบด้วย

  1. ใช้การละเล่นพื้นบ้าน
  2. สอนเทคนิคการอ่านโจทย์เลข
  3. ใช้ศิลปะเข้ามาช่วย
  4. การอ่านการ์ตูน
  5. การเล่นบทบาทสมมติ
  6. เกม

ปัจจุบันนี้คิดว่าพอจะมีครูที่เข้าใจเด็กและสอนด้วยความเข้าใจว่าเด็กมีความ หลากหลาย ต้องปรับวิธีการสอนให้หลากหลายมากขึ้น คิดว่ามีมากขึ้นกว่าในอดีต และวิธีการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ ครูไทยควรจะได้เรียนรู้เพื่อปรับใช้ในการสอนต่อไป

ข้อมูลได้มาจากเว็บไซต์

http://board.atcomink.com/show.php?Category=cai&No=230