หมวดหมู่ ‘วิถีมุสลิมยุคใหม่’(โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา)

หมวดหมู่ ‘วิถีมุสลิมยุคใหม่’

วันอะรอฟะฮฺ

การถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺ

ชีวิตของมุสลิมคือ ชีวิตที่ผูกพันธ์อยู่กับหลักคำสอนของอิสลาม ทั้งในแง่ของการดำเนินชีวิตในรูปแบบของปัจเจกชน ครอบครัว เพื่อนฝูงผู้ร่วมงานและสังคมโดยส่วนรวม เพราะด้วยหลักคำสอนอิสลามที่ถูกต้องและบริสุทธิ์ สามารถนำพาชีวิตของมุสลิมให้อยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ต่อตัวเอง ต่อผู้ที่อยู่รอบข้าง และบรรดาสรรพสิ่งต่าง ๆ ก็อยู่ในภาวะที่สมดุลอย่างแท้จริง

หลักคำสอนของอิสลามนั้นครอบคลุมทุกอิริยาบทของการดำเนินชีวิตและเปี่ยมไปด้วยวิทยปัญญามากมาย ยิ่งมีการวิเคราะห์ วิจัย เจาะลึกมากเท่าไหร่ ก็สามารถที่จะรับรู้ได้ถึงความล้ำสมัย เป็นนสากลของหลักคำสอนอิสลามมากขึ้นเท่านั้น ถึงแม้ว่าบางครั้งภาพภายนอกอาจจะดูเป็นการยุ่งยาก ลำบากต่อผู้ที่ปฏิบัติก็ตาม อย่างเช่น การถือศีลอด การละหมาดในยามดึกดื่น เป็นต้น

การถือศีลอดถือเป็นอิบาดะฮฺ(แนวทางการภักดี)อย่างหนึ่งที่ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในการปฏิบัติ เพราะต้องอดทนกับความหิวและกระหาย แต่…หากพิจารณาถึงผลที่พระองค์อัลลอฮฺทรงตอบแทนให้ต่อผู้ที่ถือศีลอดนั้น จะเห็นว่า มากมายยิ่งกว่าความหิวและความกระหายที่เราได้ทุ่มเทไปหลายเท่านัก อย่างเช่นการถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺ (วันที่ 9 ของเดือนซุลฮิจญะฮฺ).

วันอะเราะฟะฮฺ เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งในอิสลาม เพราะในรอบปีมีเพียงแค่วันเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในวันนี้ท่านเราะสูลส่งเสริมให้มีการถือศีลอด เนื่องจากภาคผลแห่งความดีงามที่มากมาย ดังที่ท่านได้ทรงกล่าวว่า :

عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صِيَامُ يَوْمَ عَرَفَةَ أحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتيِ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتيِ بَعْدَهُ . (الترمذي : 749 ، ابن ماجه : 1730 , مسلم : 1162 )

ความว่า : จากท่านอะบี เกาะตาดะฮฺ ท่านเราะสูลได้ทรงกล่าวว่า การถือศีลอดในวันอะรอฟะฮฺนั้น ฉันหวังจากพระองค์อัลลอฮฺ ให้ลบล้างความผิด(บาป)ของฉันใน 1 ปีที่ผ่านมา และในอีก 1 ปีถัดไป .

ในอีกหะดีษหนึ่งท่านเราะสูลกล่าวว่า

عن أبي قتادة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبِلَةً .

ความว่า:จากท่านอะบี เกาะตาดะฮฺ ท่านเราะสูลได้ทรงกล่าวว่า “การถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺนั้น ท่านจะถูกลบล้าง (บาป) ถึง 2 ปีด้วยกัน คือ หนึ่งปีที่ผ่านมาและอีกหนึ่งปีถัดไป” .

flower070-150x150

จากสองหะดีษที่กล่าวมาข้างต้น พอที่จะสรุปได้ว่า ผู้ที่ถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺเพียงแค่หนึ่งวัน ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺอย่างแท้จริง พระองค์จะทรงลบล้างบาป(บาปเล็ก)ของเขาเป็นระยะเวลาถึง 2 ปีด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นการตอบแทนที่มากมายเหลือเกินเมื่อเทียบกับการลงทุนเพียงแค่การอดอาหารหนึ่งวัน .

ท่านเราะสูลทรงทราบดีว่า วิถีชีวิตของมนุษย์นั้นย่อมหลีกหนีไม่พ้นจากความผิด แต่ท่านเราะสูลก็ทรงชี้ทางออกให้แก่ผู้ที่กระทำความผิด ด้วยทางออกที่สวยงามและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านเราะสูลกล่าวว่า ผู้ที่กระทำผิดที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าคือ ผู้ที่ขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮฺ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีแนวทางการปฏิบัติอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เป็นตัวช่วยลดทอนความผิดให้กับผู้ที่กระทำความผิด อย่างเช่น การละหมาด การถือศีลอด การบริจาคทานและอื่น ๆ เป็นต้น .

ผู้เขียนใคร่ขอเชิญชวนบรรดาผู้ศรัทธาทุกท่าน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ได้ช่วยกันขัดเกลาจิตใจ สร้างกุศลความดีงามให้กับชีวิตด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งจากพระองค์อัลลอฮฺและละทิ้งในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺทรงห้าม และขอเรียกร้องให้มีการถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺ ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น หวังในความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺอย่างแท้จริง เพื่อตอบสนองนโยบายของพระองค์อัลลอฮฺในการสร้างประชาชาติที่ดีเลิศบนหน้าแผ่นดินนี้ ด้วยการประกอบแต่สิ่งที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมด้วยความผาสุก เป็นที่รักใคร่ชอบพอของผู้ที่พบเห็นและสนทนาด้วย มีชีวิตที่พระองค์ทรงพอพระทัยทั้งโลกนี้และโลกหน้า .

مَنْ عَمِلَ صَالحِـًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيْدِ . ( فصلت : 46 )

ความว่า ผู้ใดกระทำความดีก็จะได้แก่ตัวของเขา และผู้ใดกระทำความชั่วก็จะได้แก่ตัวเขาเอง และพระเจ้าของเจ้านั้นมิทรงอธรรมต่อปวงบ่าวของพระองค์ .(ฟุศศิลัต : 46 )

ขอพระองค์ทรงชี้นำผู้อ่านทุกท่านสู่แนวทางที่เที่ยงตรง

อ.มูฮำหมัด สันหมาน

ป.โท ศิลปศาตรมหาบัณฑิต มอ.วิทยาเขตปัตตานี

วิถีมุสลิมในเดือนชะอฺบาน

เดือนชะอฺบาน เป็นเดือนที่แปด ของปีฮิจญฺเราะฮฺศักราช เป็นเดือนที่มีความสำคัญอีกเดือนหนึ่งในอิสลาม

อ่านต่อ…(file error)