หมวดหมู่ ‘ภูมิปัญญาท้องถิ่น’(โรงเรียนประภัสสรวิทยา)

หมวดหมู่ ‘ภูมิปัญญาท้องถิ่น’

อาสาพาไปเที่ยว ตามหาครกหิน ต้องที่อ่างศิลา

อ่างศิลาเป็นหมู่บ้านประมงริมทะเล อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรี ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยนางรมและหอยแมลงภู่ มีร้านอาหารทะเล และร้านขายสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อคือ “ครกหิน”(สากด้วย)

EAW0180

(เพิ่มเติม…)