หมวดหมู่ ‘>งานสามมิติ’(โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม)

หมวดหมู่ ‘>งานสามมิติ’

การออกแบบเครื่องโม่

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

แคนม้ง

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ตู้เสื้อผ้าสารพัดประโยชน์

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขันโตก

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ชั้นวางซีดี

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

เตาถ่าน

เตาถ่านส่วนที่ 1

เตาถ่านส่วนที่ 2

เตียงนอนไฮเทค

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ี 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนการประกอบ