หมวดหมู่ ‘คอมพิวเตอร์’(โรงเรียนประภัสสรวิทยา)

หมวดหมู่ ‘คอมพิวเตอร์’

เคล็ดลับการทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์

การดูแลรักษาความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์มีเคล็ดลับดังต่อไปนี้

ไม่ควรทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่เครื่องยังเปิดอยู่ ถ้าคุณจะทำความ สะอาดเครื่อง ควรปิดเครื่องทิ้งไว้ 5 นาที ก่อนลงมือทำความสะอาด
อย่าใช้ผ้าเปียก ผ้าชุ่มน้ำ เช็ดคอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาด ใช้ผ้าแห้งดีกว่า
อย่าใช้สบู่ น้ำยาทำความสะอาดใด ๆ กับคอมพิวเตอร์ เพราะจะทำให้ระบบเกิดความเสียหาย
ไม่ควรฉีดสเปรย์ใด ๆ ไปที่คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ
ถ้าคุณจำเป็นต้องทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด ที่คู่มือแนะนำไว้เท่านั้น
ไม่ควรดื่มน้ำชา กาแฟ เครื่องดื่มต่าง ๆ ในขณะที่ใช้คอมพิวเตอร์
ไม่ควรกินของคบเคี้ยวหรืออาหารใด ๆ ขณะทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

ดังนั้น เพื่อให้ความคุ้มค่าในการใช้งาน และลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้และศึกษาวิธีการดูแลอย่างถูกต้อง และเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงขอสรุปเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

ฝุ่นละออง หลีกเลี่ยงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ในบริเวณที่มีฝุ่น ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรเปิดเครื่องมาทำความสะอาดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทั้งนี้ขึ้นกับสถานที่นั้นๆ)

ความร้อน เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คอมพิวเตอร์รวน และแฮงค์ ได้ง่าย ๆ ควรติดตั้งให้ห่างกำแพงอย่างน้อย 15 ซม. และทางที่ดีควรติดตั้งในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ (คอมพิวเตอร์บางรุ่นจะมีโปรแกรมในการตรวจสอบความร้อนของเครื่อง ถ้าร้อนเกินไป โปรแกรมจะชะลอการทำงานของเครื่อง บางครั้งอาจมีการสั่งให้เครื่องปิดทันที)
น้ำ ความชื้น ตัวการที่ทำให้คอมพิวเตอร์เสียหายอย่างรุนแรง
ไวรัส ปัญหาที่มักมาจากการใช้งาน อีเมล์ และอินเทอร์เน็ต
ถอดถอนโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออก เพื่อเพิ่มพื้นที่ของที่เก็บข้อมูล
Updated โปรแกรม Windows, Anti-Virus อย่างสม่ำเสมอ ถ้าให้ดี ควรติดตั้งโปรแกรมประเภท Firewall
สำรองข้อมูล เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลอันมีค่าของคุณ การสำรองข้อมูลอาจสำรองในฮาร์ดดิสก์คนละลูก (ถ้ามี) หรืออาจสำรองลงสื่อภายนอก เช่น CD-RW, Tape เป็นต้น (การสำรองอาจสำรองโดยการแบ่งออกเป็นวันคู่ วันคี่ หรือแยกออกเป็นวันจันทร์ – อาทิตย์ เป็นต้น)
พื้นที่เก็บข้อมูล หรือ ฮาร์ดดิสก์ ควรมีการตรวจสอบพื้นที่ในการทำงานของ harddisk โดยเริ่มด้วยการใช้โปรแกรม Disk Cleanup, Scandisk และ Disk Defragmenter ซึ่งมีผลทำให้เครื่องคอมฯ ทำงานได้ดีและเร็วขึ้น

ที่มา http://www.it.coj.go.th/tipcleancomp.html

internet ดินแดนต้องห้ามของเรื่องส่วนตัว

บัญญัติ 10 ประการสำหรับนักท่องอินเทอร์เน็ตที่ดี

บัญญัติ 10 ประการ

บัญญัติ 10 ประการ เป็นจรรยาบรรณที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยึดถือไว้เสมือนเป็นแม่บทของการปฏิบัติ ผู้ใช้พึงระลึกและเตือนความจำเสมอ

  1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น
  2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น
  3. ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น
  4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
  5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
  6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
  7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
  8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
  9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทำของท่าน
  10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท

จรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมอินเทอร์เน็ตเป็นระเบียบ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝัง กฎเกณฑ์ของแต่ละเครือข่ายจะต้องมีการวางระเบียบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน บางเครือข่ายมีบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น การปฎิบัติผิดกฎเกณฑ์ของเครือข่ายจะต้องตัดสิทธิ์การเป็นผู้ใช้ของเครือข่าย ในอนาคตจะมีการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก จรรยาบรรณจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้สังคมอินเทอร์เน็ตสงบสุข หากมีการละเมิดอย่างรุนแรง กฎหมายจะเข้ามามีบทบาทต่อไป

อ้างอิง : http://www.thaile.com/articles/a1.htm

โครงการ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ

ปตท.เชิญชวนคนไทยทั้ง ประเทศร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ “หนึ่งล้านกล้า ถวายพ่อ” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งหวังให้คนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของประเทศและของโลกจากสภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ ปตท. ยังเอาใจวัยรุ่นและผู้ที่ก้าวทันเทคโนโลยี ให้สามารถร่วมกิจกรรมผ่านไมโครไซต์:www.milliontreesforking.com ด้วยการอัพโหลด ภาพการปลูกต้นไม้ของคุณ และปลูกต้นไม้ออนไลน์เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

เปิดตัวกิจกรรม

– วันที่ 2 กรกฎาคม เปิดตัวโครงการ “หนึ่งล้านกล้า ถวายพ่อ” ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

– จากนั้น มีการจัดคาราวานแจกต้นกล้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ อาคารสำนักงานทั่วไป พื้นที่ชุมชน โรงภาพยนตร์ และสถานีบริการน้ำมัน (กทม.และปริมณฑล) เพื่อให้ประชาชนและเอกชนที่สนใจ ร่วมเทิดพระเกียรติและรับต้นกล้าเพื่อปลูกในพื้นที่บ้านเรือนและสำนักงาน

– วันที่ 20 ส.ค.-30 ก.ย.53 จะมีกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง และลำปาง