หมวดหมู่ ‘คณิตศาสตร์’(โรงเรียนห้วยยอด)

หมวดหมู่ ‘คณิตศาสตร์’

อบรมGSP.ม.2 ปี 53

ในปีการศึกษา 2553 กล่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม GSP. เบื้องต้น ซึ่งใช้กล่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นม.2

IMG_10892-300x224

IMG_099921-300x224

IMG_099421-300x224

IMG_10812-300x224

IMG_10782-300x224