หมวดหมู่ ‘ข่าวประชาสัมพันธ์’(โรงเรียนประภัสสรวิทยา)

หมวดหมู่ ‘ข่าวประชาสัมพันธ์’

ขอเชิญร่วมงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2554

ขอเชิญร่วมงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2554 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งโรงเรียนประภัสสรวิทยาได้เข้าร่วมการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา และร่วมกันมอบเทียนพรรษาให้แก่วัดต่างๆ ในสังกัดอำเภอ ณ บริเวณพิธีด้านหอพระพุทธสิหิงค์ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในทุกๆปี

ภาพขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี 2553

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน

คณิตศาสตร์ชวนคิด วิทยาศาสตร์พาทำ ภูมิใจนำเสนอ

อย่าพลาด !! วันที่ 18-20 สิงหาคม 2553 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมหลากหลาย อาทิ

1. การประกวด/แข่งขัน
– ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
– จรวดขวดน้ำ
– แฟนพันธุ์แท้วิทยาศาสตร์
– การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
– คิดเลขเร็ว
– ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
– เกมคณิตศาสตร์
– การแสดง Scine Show
– แรลลี่คณิตศาสตร์
2.นิทรรศการ
– การนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และโครงงานคณิตศาสตร์
– การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
– แลปวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
– เกมวิทยาศาสตร์ และเกมคณิตศาสตร์
– ร้านค้าวิทยาศาสตร์ จำหน่ายผลงานนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์

ภาพตัวอย่างงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปีที่ผ่านมา

1-150x145 2-150x145 3-150x145 4-150x145 5-150x145 6-150x145 7-150x145

8-150x145 9-150x145