หมวดหมู่ ‘>ของเล่นวิทยาศาสตร์’(โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม)

หมวดหมู่ ‘>ของเล่นวิทยาศาสตร์’

จรวดขวดน้ำ

เจลก้า

ของเล่นจั๊กจั่น

แก้ว STACK

จรวดกระดาษ

กรอปรูปสามมิติ

โยโยสีรุ้ง