ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

มุมต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้

100_9307100_9309100_93011100_93101100_93151

19 – 23 ตุลาคม 2554 นางนงนุช ฤทธ์จีน นางอิสริยา ณ พัทลุง และนางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง
เข้ารับการอบรมครูผู้ดูแลศูนย์การรู้ชุมชนในโรงเรียน ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพมหานคร จัดโดย สสวท. และในครั้งนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานยอดเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน ปี 2554
ขณะนี้ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ได้ดำเนินงานตามแนวทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และตามงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดให้ใช้บริการทั้งภายในและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน
เว็บไซด์นี้สร้างขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้พัฒนาขึ้น
ในศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
462 ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
http://www.maepa.org

 

หมวดหมู่