ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนตัสดีกียะห์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตัสดีกียะห์

SDC16421-300x225

ศึกษานอกสถานที่ โรงเรียนตัสดีกียะห์ได้นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้นอกสถานที่ในเมืองสงขลา ณ วันที่ 6 มกราคม 2554 ภาพกิจกรรม>>>>>

ABOUT US

 

สาระการเรียนรู้