ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนดารุสสาลาม

เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนดารุสสาลามเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์หรือผู้ที่สนใจให้ได้เข้ามาอ่านสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมความรู้ได้ทั้งแบบออนไลน์หรือดาวน์โหลดสื่อฯมาอ่านแบบออฟไลน์

center5-150x150centre2-150x150

บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระต่างๆ

 

 

สื่อการเรียนและบทความ