ลูกข่างไจโรสโคป

ลูกข่างไจโรสโคป เป็นของเล่นที่อาศัยหลักการทางฟิสิกส์ เป็นที่นิยมมากใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยตัวลูกข่างจะมีแกนหมุน และภายในกรอบของแกนหมุนจะมีลูกข่างซ้อนอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่ง เมื่อเราหมุนลูกข่างในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จะทำให้ตัวลูกข่างที่อยู่ภายในหมุนตามไปด้วย เมื่อเราทำให้กรอบของลูกข่างหยุดหมุน ลูกข่างที่อยู่ภายในจะยังคงหนุนต่อไป

jairo

ซึ่งทางฟิสิกส์เรียกปรากฎการนี้ว่า โมเมนตัมเชิงมุม ซึ่งเป็นปริมาณอนุรักษ์ ที่มีทั้งขนาดและทิศทาง ที่คงปริมาณนี้ไว้ เท่าที่ลูกข่างยังมีแรงหมุนอยู่ การรักษาทั้งขนาดและทิศทางไว้ ทำให้ลูกข่างทั้งใบ สามารถตั้งได้โดยไม่ล้ม ทั้งที่ แกนด้านนอกของลูกข่างได้หยุดหมุนไปแล้ว