รูปแบบบ้านอีสาน(ร.ร.ขอนแก่น)

รูปแบบบ้านอีสาน

h2-150x150

เฮือนเกย เกยคือบริเวณที่ต่อชายคาจากเฮือนนอน เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ของเฮือน ใช้กินนอนพักผ่อนในบริเวณที่เรียกว่าเกย โดยลักษณะเฮือนเกยของอีสานจะเป็นเฮือนถาวรขนาดเล็กใต้ถุนสูง
ประกอบด้วยเฮือนนอน เกย ชานแดด ชานมน เฮือนไฟ และฮ้าน แอ่งน้ำ เฮือนเกยพบมากกว่าเฮือนประเภทอื่นๆในอีสาน เพราะเฮือนเกยเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กมีรายได้น้อย
เฮือนเกยในภูมิญาลัยอีสานได้ยกเสาแฮก (เสาเอก) เสาขวัญ(เสาโท) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 อันเป็นวันฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยปลูกสร้างจากเฮือนไม้เก่าที่ได้รับบริจาคจากคุณครูรองรัตน์ สายจันทร์ และสกุลปิตุโส สมทบกับงบประมาณส่วนหนึ่งจากโรงเรียนนครขอนแก่น เฮือนเกยในภูมิญาลัยอีสานสร้างไว้เพื่อจำลองลักษณะวิถีชีวิตคนอีสานโดยจัดวางตกแต่งเครื่องใช้สอยไว้ตามสภาพการดำเนินชีวิต

คลิกเพื่อเยี่ยมชม