ผู้ดูแลระบบศูนย์การเรียนรู้(โรงเรียนห้วยยอด)

ผู้ดูแลระบบศูนย์การเรียนรู้

003-255x300

ผู้ดูแลระบบศูนย์การเรียนรู้

โรงเรียนห้วยยอด


2010-07-01_152437

นางวิฬาวัลย์ สีสุข

ตำแหน่งครู คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

E-mail : vic7892010@hotmail.com


scannee-221x300

นางสาวฐาปณี อัมพันธ์

ตำแหน่งครู คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(เคมี)

E-mail : neeampan@hotmail.com


scan0008

นางสาววราภรณ์ ปลอดปล้อง

ตำแหน่งครู คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

E-mail : wara_pang2008@live.com