ผลงานของศูนย์(โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา)

ผลงานของศูนย์

ผลงานการพับกระดาษของนักเรียนในชุมนุม

Image348-300x225Image349-300x225 Image354-300x225 Image359-300x225 Image3661-300x225 Image3691-300x225