ทำเนียบบุคลากร(ตัสดีกียะห์)

ทำเนียบบุคลากร

คณะผู้บริหาร

SDC10308-150x150

นายนาเส็ด เบ็นแหละแหนะ

ผู้รับใบอนุญาต

SDC10319-150x150

นายหะยีไซนุดีน เบ็นแหละแหนะ

ผู้จัดการ

SDC102551-150x150

นายรอเซ็ด เบ็นแหละแหนะ

ผู้อำนวยการ