ข่าวการลงสำรวจพื้นที่ครั้งที่ 2

ภาพบรรยายกาศการลงสำรวจพื้นที่ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยนักวิชาการจากสสวท. ณ โรงเรียนรวมศูนย์วัดห้วยแก้ว  […]

ภาพบรรยายกาศการลงสำรวจพื้นที่ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยนักวิชาการจากสสวท. ณ โรงเรียนรวมศูนย์วัดห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนตามแนวทาง สสวท. แห่งที่ 8 โดยความช่วยเหลือด้านงบประมาณจาก เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)

ลองเล่นดู

About ผู้ดูแลระบบ