กิจกรรมชุมนุม(โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา)

กิจกรรมชุมนุมในโรงเรียนอาลาวียะห์

  1. ชุมนุมปัญจะซีลัต
  2. ชุมนุมอานาซีด
  3. ชุมนุมโรบอต
  4. ชุมนุมภาษาอังกฤษ
  5. ชุมนุมภาษาอาหรับ
  6. ชุมนุมอาหารเพื่อสุขภาพ
  7. ชุมนุมท่องจำอัลกุรอ่าน
  8. ชุมนุมมหัศจรรย์คณิตศาสตร์
  9. เศรษฐกิจพอเพียง
  10. ชุมนุมรีไซเคิล