กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมของศูนย์เน้นการสัมผัสความรู้ที่อยู่รอบตัวเราแบบมีชีวิตชีวา เช่น กิจกรรมดังรูป นักเรียนกำลังนำเสนอกิจกรรมการเต้นระบำไข่ เพื่อศึกษาความดันไอน้ำร้อน กับความดันบรรยากาศ

pic07

มหัศจรรย์แห่งระบำไข่

 

นอกจากกิจกรรมเน้นการแสวงหาความรู้ในธรรมชาติแล้วยังเน้นกิจกรรมท้าทายความกล้าทำลายความกลัว เช่น กิจกรรมดังรูป นักเรียนท้าทายให้ ฯพฯ ท่านนายก ลองยืนบนเตียงตะปู ที่คนทั่วไปไม่กล้ากลัวทะลุฝ่าเท้า

pic09
ฝ่ากำแพงความกลัวพบแสงแห่งความรู้

กิจกรรมส่วนใหญ่ของศูนย์ฯ เน้นการแสวงหาความรู้ต่อยอดแบบไม่รู้จบ ที่สำคัญไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดเวลา เรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติแบบยั่งยืน เช่น เรียนรู้จากสวนพฤกษศาสตร์ในค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นต้น