หมวดหมู่ ‘ผลงานนักเรียน’(โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา)

หมวดหมู่ ‘ผลงานนักเรียน’

หมู่บ้านแห่งตำนาน

ชมผลงาน

ศิลปการป้องตัวของชาวมลายู

ชมผลงาน

ใบเงินใบทองแห่งเดียวในโลก

ชมผลงาน

หยดเทียนหลากสีสัน

ชมผลงาน

ภาพยนตร์สะท้อนปัญหาชายแดนใต้

โดย……ทีมนักเรียนโรงเรียอัครศาสน์วิทยา